Φιόνα Μπάκα

Η Φιόνα Μπάκα είναι μια ανερχόμενη ερευνήτρια στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας και τις σχέσεις φύλων στην τουριστική ανάπτυξη, με σπουδές στον Οικοτουρισμό και στην Βιοτεχνολογία Φυτών με Ευρωπαϊκές Σπουδές.

Κυριακή Γλύπτου

Η Κυριακή Γλύπτου είναι υποψήφια διδάκτωρ του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών «Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού», του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με ειδίκευση σε θέματα Τουριστικού Σχεδιασμού και Πολιτικής, Βιώσιμης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Προορισμών. 

Μαρίνα Ευθυμίου

Η Μαρίνα ΕΥΘΥΜΙΟΥ ειδικεύεται στις Μεταφορές και Τουρισμός, στην Βιώσιμη Ανάπτυξη, σε θέματα Πολιτικής και Κανονισμών, στην Ανάλυση Δεδομένων, στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και στα Οικονομικά.

Ειρήνη Βλάσση

Η Ειρήνη Βλάσση είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Μάνατζμεντ Τουρισμού από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Michael Bekiaris

Dr. Michail G. Bekiaris is an Assistant Professor of Accounting at the University of the Aegean, Business School. He also holds an Adjunct Professor (SEP) position at the Hellenic Open University, where he teaches Financial Management and Accounting in the MBA program.