Κόντης Αλέξιος-Πατάπιος

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και το συμβουλευτικό του έργο εστιάζουν στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών με έμφαση στην εμπορία και διανομή υπηρεσιών, στην οργάνωση και διαχείριση δικτύων πωλήσεων, στην οργανωσιακή ανασυγκρότηση εμπορικών τουριστικών επιχειρήσεων, στον σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Μαρία Γ. Φλατσούση

Η Μαρία Γ. Φλατσούση έχει σπουδάσει την επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κατέχει Μ.Β.Α. στη Λογιστική Ελεγκτική και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού με έμφαση στη φιλοξενία.

Γκούμας Αριστείδης

Ο κ. Γκούμας συνεργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης με το Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO), ενώ εργάστηκε στο τμήμα Πρόωθησης Τουριστικών Προορισμών του εν λόγω φορέα για 3 χρόνια. Ως ερευνητής έχει συμμετάσχει σε ποικίλα προγράμματα και επιστημονικές μελέτες για διάφορους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Κωνσταντίνος Παναγόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Παναγόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Όλγα Καραγιάννη

H Όλγα Καραγιάννη είναι υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα γνωστικά πεδία τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικεύεται στο φαινόμενο της οικιστικής ανάπτυξης και της «δεύτερης» κατοικίας στην Ελλάδα και το νησιωτικό της χώρο, με ανάλογες δημοσιεύσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.