Έλια-Νικολέτα Αποστολοπούλου

Η κα. Έλια-Νικολέτα Αποστολοπούλου είναι απόφοιτος της Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Γλωσσολογία (2004). Το 2005 ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές σπουδές μου στην Πολιτική Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο του Leeds στην Αγγλία . 

Κυριακή Χ. Πνευματικούδη

Η Κυριακή Χ. Πνευματικούδη έχει σπουδάσει την επιστήμη της διοίκησης επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κατέχει μεταπτυχιακό στη διοίκηση και πολιτική του τουρισμού με έμφαση στη φιλοξενία και Μ.Β.Α.

 

Ελένη Μαυραγάνη

Η Δρ Ελένη Μαυραγάνη είναι κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, μεταπτυχιακού MBA από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και διδακτορικού από το ίδιο πανεπιστήμιο με θέμα «Η στρατηγική μάρκετινγκ μουσείων ως στοιχείο ανάπτυξης των Ελληνικών τουριστικών προορισμών». 

Μαριέττα Φραγκογιάννη

Η Μαριέττα Φραγκογιάννη είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ τελεί εξωτερικός συνεργάτης της Air Transport News, μέλος του Βρετανικού Tourism Society καθώς επίσης της Διεθνούς Ένωσης Οικονομίας Τουρισμού (International Association of Tourism Economics).

Νικόλαος Παππάς

Ο Νικόλαος Παππάς είναι Επίκουρος Καθηγητής στον Ξενοδοχειακό και Λιανικό Τομέα στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Leeds, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι διδάκτορας στην Τουριστική Ανάπτυξη και μεταδιδάκτορας στη Διαχείριση Κρίσεων Τουριστικών Προορισμών. 

Πάρις Α. Τσάρτας

Ο Δρ. Πάρις Α. Τσάρτας είναι Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του νεοϊδρυθέντος Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.