Ανδρέας Παπαθεοδώρου

Ο Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου είναι Καθηγητής A’ Βαθμίδας στη Βιομηχανική και Χωρική Οικονομική με έμφαση στον Τουρισμό στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ Διορισμού: 599/29.06.2016, τ. Γ’). Είναι επίσης Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας" καθώς και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μιχάλης Μπεκιάρης

Ο Μιχάλης Μπεκιάρηςεργάζεται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και στα δύο μεταπτυχιακά του τμήματος (ΜΒΑ και Ms Τουρισμού) ως μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Κωνσταντίνος Κούτσικος

Ο Δρ. Κούτσικος είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι κάτοχος ΜΒΑ και PhD στην Επιστήμη Υπολογιστών από το University of Southern California, USA και κάτοχος MS στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Stanford University, USA.

Αθηνά Νέλλα

Η Δρ. Αθηνά Νέλλα έλαβε το διδακτορικό της από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2012 με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 

Σελίδα 1 από 7