Το ΕΤΕΜ
Τρίτη, 21 Νοέμβριος 2017 12:13

Το ΕΤΕΜ

Κατηγορία Slideshow

Το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ETEM), ιδρύθηκε το 2000, ανήκει στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και εδρεύει στην πόλη της Χίου.

Σελίδα 2 από 2