Εκτίμηση Φέρουσας Ικανότητας Τουρισμού στη Νήσο Κω

Το έργο αφορά στη διερεύνηση των δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης μέσω της εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας του τουρισμού στα παράλια της Νήσου Κω 10 μελετών ανάμεσά τους και για τον Συνεδριακό Τουρισμό)

Χρηματοδότηση από τη Νομαρχιακή Αυτοδ/ση Δωδεκανήσου (60000 €)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Δημήτριος Λαγός