5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο και 1ο Διεθνές Θερινό Σχολείο στον Τουρισμό

5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο και 1ο Διεθνές Θερινό Σχολείο στον Τουρισμό

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού” του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν στη Ρόδο το 1ο Διεθνές Θερινό Σχολείο “Managing tou rism in time of crisis” από τις 29 Μαΐου έως και τις 2 Ιουνίου 2013.

Η επίσημη γλώσσα του Διεθνές Θερινού Σχολείου είναι η Αγγλική, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Διεθνές Θερινού Σχολείου.

To Διεθνές Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί στα πλαίσια του 5ου Διεθνές Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: "Tourism Trends and Advances in the 21st Century" το οποίο διοργανώνεται από το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" και το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών "ΕΤΕΜ". Η επίσημη γλώσσα του Διεθνές Επιστημονικού Συνεδρίου είναι η Αγγλική, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Διεθνές Επιστημονικού Συνεδρίου.