Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Journal of Air Transport Studies Volume 6 - Number 2, summer2015

Journal of Air Transport Studies Volume 6 - Number 2, summer2015

 

Geographic correlates of lowest available airfares on Australian air routes   

Kurt Fuellhart, Ben Derudder, Kevin O’Connor, Weiyang Zhang


page 1

 

 

 

RFID Applications in Airline Maintenance Operations                                          

Parastoo Dastjerdi, Chris Markou, Jacques Roy


page 23

 

 

Ancillary Revenue Pricing                                                                                                 

Andreas Wittmer, Nicole Oberlin


page 43 

 

 

Additive Manufacturing - Application Opportunities for the Aviation Industry                                                                      

Dipesh Dhital, Yvonne Ziegler


page 63

 

 

The accessibility of European Regions and Airport networks                                                                                                

Renato Redondi, Paolo Malighetti, Stefano Paleari


page 87 

 

 

 

Industry perspective: preparing airports and airlines for terrorist attacks.                                                                                      

William B. Rankin

page 105   

 

 

Διαβάστε τα άρθρα εδώ