Υπουργείο Τουρισμού - Δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών Τουριστικής Ανάπτυξης