Το ΕΤΕΜ

Το ΕΤΕΜ

Το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ETEM), ιδρύθηκε το 2000, ανήκει στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και εδρεύει στην πόλη της Χίου. 

Οι δραστηριότητες του ΕΤΕΜ περιλαμβάνουν τη διεύρυνση της εκπαίδευσης και της ερευνητικής δραστηριότητας πάνω σε ζητήματα που αφορούν την επιστήμη του τουρισμού, η οποία διδάσκεται στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» του ιδίου τμήματος.

Αποστολή

Βασική αποστολή και σκοπός του ΕΤΕΜ είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών τόσο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» όσο και του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πάνω σε ζητήματα και δραστηριότητες του τουριστικού κλάδου.

Οι τομείς του ερευνητικού ενδιαφέροντος του ETEM είναι οι εξής:

 • Διοίκηση του Τουρισμού και Τουριστικών Προορισμών
 • Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τουριστική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός
 • Τουριστική Οικονομία
 • Περιβάλλον και Τουρισμός
 • Κοινωνιολογία του Τουρισμού
 • Πληροφορική
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τουρισμός
 • Τουριστικό Μάρκετινγκ
 • Τουριστική Εκπαίδευση
 • Φιλοξενία και Αερομεταφορές 

Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι οι εξής: 

 • Η συνεργασία με Ελληνικούς και διεθνείς ακαδημαϊκούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα με κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες
 • Η επαφή και η συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό (ακαδημαϊκούς, ερευνητές, ειδικούς συμβούλους του τουρισμού κ.α.) εξειδικευμένο σε θέματα τουρισμού
 • Η διοργάνωση διεπιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και επιστημονικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό
 • Η συνεχής ενημέρωση και δημοσίευση των στόχων και των σκοπών του εργαστηρίου
 • Οι τακτικές προσκλήσεις και επισκέψεις διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων στο πλαίσιο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ενδιαφερόντων και αναγκών του ΕΤΕΜ
 • Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα και πάσης φύσεως οργανισμούς που καλύπτονται από το πεδίο δράσης του ΕΤΕΜ

Μπορείτε να δείτε την επιτελική σύνοψη του εργαστηρίου και των δραστηριοτήτων από εδώ

Σχετικά Άρθρα