Summer School 2015
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ - ΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2015, ΡΟΔΟΣ

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περίοδος μετά το 2008 υπήρξε μια περίοδος κρίσης για πολλές χώρες του κόσμου, και η περιοχή της Μεσογείου δεν αποτελεί εξαίρεση. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, με την μακρόχρονη ανάμειξή τους στο διεθνή τουρισμό, οι χώρες γύρω από τη Μεσόγειο αντιμετώπισαν πολλά παρόμοια θέματα σε σχέση, για παράδειγμα, με τη ζήτηση της αγοράς, τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και την διασφάλιση των επενδύσεων, την ανάπτυξη του προϊόντος και της απασχόλησης. Τώρα που η παγκόσμια οικονομία δείχνει να ανακάμπτει από την οικονομική κρίση, οι ίδιες χώρες εκτιμούν τους πόρους και τις δυνατότητές τους για το μέλλον τους στον τομέα του τουρισμού και αναζητούν τρόπους για την διασφάλιση ή την αποκατάσταση της θέσης τους ως ηγετικοί παγκόσμιοι τουριστικοί προορισμοί. Το παρόν Πρόγραμμα για στελέχη επιχειρήσεων στο χώρο του τουρισμού συγκεντρώνει ως ομιλητές μερικούς από τους κορυφαίους παγκοσμίως ειδικούς επιστήμονες στον τομέα του τουρισμού προκειμένου να συνεργαστούν με στελέχη του τουρισμού από ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου. Οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

• να διερευνήσει τα βασικά ζητήματα για τον τουρισμό στην περιοχή
• να μοιραστεί τις εμπειρίες και τις εξελίξεις από την περιοχή και από άλλα μέρη του κόσμου
• να προσδιορίσει τις σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες για τον τουρισμό της Μεσογείου

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για όσους ασχολούνται με τον τουρισμό σε ανώτερο επίπεδο, στον ιδιωτικό, δημόσιο ή τον εθελοντικό τομέα και από την περιοχή της Μεσογείου. Είναι κατάλληλο για άτομα με στρατηγικές ευθύνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη των οργανισμών τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις. Οι συμμετέχοντες θα προέρχονται από τον τομέα της φιλοξενίας, των αξιοθέατων, τον τομέα των μεταφορών και από οργανισμούς που σχετίζονται με το εμπόριο στον τουριστικό τομέα, από τους φορείς διαχείρισης και marketing τουριστικών προορισμών, από κρατικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τον τουρισμό. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα προέρχονται από τον χώρο των ερευνητών, των αναλυτών των αγορών και των επενδυτών.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει εμπειρίες και γνώσεις από τον κόσμο εν γένει προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν εστιασμένες στην εμπειρία της Μεσογείου. Με αυτό κατά νου, το πρόγραμμα ξεκινά με μια διαδραστική συνεδρία για τον προσδιορισμό των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τουρισμός στην περιοχή. Στη συνέχεια και καθ 'όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η έμφαση θα δίνεται σε στρατηγικά θέματα του τουρισμού ενώ παράλληλα θα δίνεται η ευκαιρία να εξετασθούν στις διάφορες ενότητες του συνεδρίου οι επιμέρους επιχειρησιακές επιπτώσεις. Το πεδίο εφαρμογής είναι ο τουρισμός στο σύνολό του.

Τέσσερις μεγάλες θεματικές ενότητες, οι οποίες διαμορφώνουν τα θεμελιώδη στοιχεία του πλαισίου για τη μελλοντική ανάπτυξη του τουρισμού, δομούν το πρόγραμμα. Η συζήτηση για κάθε μία από τις ενότητες θα διευθύνεται από διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς και θα ενσωματώσει γνώσεις και εμπειρίες τόσο από όλο τον κόσμο, όσο και από την περιοχή της Μεσογείου. Θα ακολουθεί μια συζήτηση στο πάνελ στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από την περιοχή, με σκοπό να επικεντρωθεί στην εμπειρίες και τις ευκαιρίες της περιοχής. Οι τέσσερις θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

Αγορές και Marketing: θα διερευνηθεί το τι συμβαίνει στις αγορές σχετικά με τον τουρισμό, με παραδείγματα από διάφορα μέρη του κόσμου, και πώς οι νέες τεχνολογίες μεταβάλλουν το περιβάλλον του marketing.
Ανθρώπινοι Πόροι: θα εξεταστεί το μεταβαλλόμενο πλαίσιο της απασχόλησης και της εκπαίδευσης στον τουρισμό καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες.

Ανάπτυξη Προορισμού: θα αναλυθεί η φύση και οι απαιτούμενες αλλαγές στην ανάπτυξη των προορισμών για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών των κύριων ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders).

Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας: θα συζητηθεί το τι συνιστά έναν ανταγωνιστικό προορισμό και πώς η ανταγωνιστικότητα επιτυγχάνεται και διατηρείται.

Το παρόν Πρόγραμμα για στελέχη επιχειρήσεων στο χώρο του τουρισμού συγκεντρώνει ως ομιλητές μερικούς από τους κορυφαίους παγκοσμίως ειδικούς επιστήμονες στον τομέα του τουρισμού προκειμένου να συνεργαστούν με στελέχη του τουρισμού από ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου. 

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα μέλη της Διεθνούς Ακαδημίας για τη Μελέτη του Τουρισμού (IAST) στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου της που θα λάβει χώρα το 2015 στη Ρόδο. Αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Ακαδημίας να δημιουργήσει ευκαιρίες για τα μέλη της ώστε να συνεργαστούν με την κοινότητα του τουρισμού στην περιοχή πραγματοποίησης της συνάντησής τους και να παρουσιάσουν την έρευνά τους σε ένα ευρύτερο πεδίο του τουρισμού. Η ίδια η Ακαδημία, η οποία ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 25 χρόνια, είναι ένας διεθνής οργανισμός με στόχο να ενισχύσει τόσο την θεωρητική και όσο και την πρακτική έρευνα στον τομέα του τουρισμού. Τα μέλη της περιορίζονται σε 75 κορυφαίους τουριστικούς επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Οι στόχοι της Ακαδημίας είναι να προωθήσει την επιστημονική έρευνα και την έρευνα του τουρισμού, να ενθαρρύνει την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας και να προωθήσει τη διεθνή διάδοση και ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τον τουρισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ιστοσελίδα της Ακαδημίας http://www.polyu.edu.hk/htm/iast/ . Για το σεμινάριο αυτό τα μέλη της Ακαδημίας συνεργάζονται με τους εμπειρογνώμονες του τουρισμού από την Ελλάδα. Ο πλήρης κατάλογος των συμμετεχόντων παρατίθεται κατωτέρω:

David Airey: είναι Καθηγητής Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο του Surrey, UK. Ασχολείται με τις τουριστικές σπουδές για περισσότερα από 40 χρόνια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην τουριστική εκπαίδευση -για την οποία ο ίδιος είχε την ευθύνη σε εθνικό επίπεδο Αγγλία- και στην τουριστική πολιτική. 

Tom Baum: είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Business School του Πανεπιστημίου του Strathclyde. Η έρευνά του επικεντρώνεται σε θέματα εργατικού δυναμικού και σε ζητήματα που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη φιλοξενία. Το έργο του έχει μια ευρεία εφαρμογή και αξιοποιεί την εμπειρία του από όλο τον κόσμο. www.strath.ac.uk/hrm/staff/baumtomprof/

Δημήτριος Μπούχαλης: είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου eTourism και αναπληρωτής διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας στον Τουρισμό και την Φιλοξενία, στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth στην Αγγλία. Είναι ειδικός στο Στρατηγικό Management και Marketing με εξειδίκευση σε εφαρμογές της Τεχνολογίας Επικοινωνιών στον τομέα του τουρισμού, των ταξιδίων, της φιλοξενίας και της βιομηχανίας του ελεύθερου χρόνου. www.buhalis.com

Geoffrey Crouch: είναι Καθηγητής Τουριστικής Πολιτικής και Marketing στο La Trobe Business School, του Πανεπιστημίου La Trobe, Μελβούρνη, Αυστραλία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαχείριση και ανταγωνιστικότητα προορισμού, την τουριστική ψυχολογία και την καταναλωτική συμπεριφορά, καθώς και το Marketing τουρισμού και προορισμού. www.latrobe.edu.au/business/about/staff/profile?uname=gicrouch

Γεώργιος Δρακόπουλος: Εμπειρογνώμων τουρισμού, σήμερα είναι Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών και Σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Έχει διατελέσει Πρόεδρος των συνεργαζόμενων Μελών του UNWTO (2012-2013) και Γενικός Διευθυντής του ΣΕΤΕ (1997-2014).
www.linkedin.com/profile/public-profile-settings?trk=prof-edit-edit-public_profile

Larry Dwyer: είναι Καθηγητής Οικονομικών Τουρισμού και Ταξιδίων στο Australian School of Business, University of New South Wales, Αυστραλία. Είναι Πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας για τη Μελέτη του Τουρισμού. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την οικονομία του τουρισμού, τον προγραμματισμό και τη διαχείρισή του. www.marketing.unsw.edu.au/LarryDwyer

Alison Gill: είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser, Βανκούβερ, Καναδά σ το Τμήμα Γεωγραφίας και στη Σχολή Πόρων και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προορισμού.
www.sfu.ca/geography/people/faculty/alison-gill

Χαράλαμπος Λουκαράς: είναι Οικονομολόγος και κάτοχος M.Sc. στο Τουριστικό Marketing και Management. Είναι Εταίρος στην Double Dot Consulting, καθώς και στην Λουκαράς και Συνεργάτες, δύο συμβουλευτικές εταιρίες με εξειδίκευση στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης και της στρατηγικής.
www.linkedin.com/profile/view?id=22648618&trk=nav_responsive_tab_profile_pic

Alastair Morrison: είναι ένας διακεκριμένος καθηγητής που ειδικεύεται στον τομέα του σχεδιασμού του τουρισμού και της φιλοξενίας, την ανάπτυξη, και το marketing στο School of Hospitality and Tourism Management at Purdue University, USA. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Belle Tourism International Consulting (BTI) και Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας στον Τουρισμό και την Αναψυχή στο Peking University για την διεθνή έρευνα και επικοινωνία. www.cfs.purdue.edu/HTM/pages/academics/directory/morrison.html

Ανδρέας Παπαθεοδώρου: είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Βιομηχανική και Χωρική Οικονομική με έμφαση στον τουρισμό και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος, Ελλάδα. Το 2009 διακρίθηκε ως Ανερχόμενος Μελετητής από τη Διεθνή Ακαδημία για τη Μελέτη του Τουρισμού.
www.ba.aegean.gr/papatheodorou

Pauline J. Sheldon: είναι Ομότιμη Καθηγήτρια στο School of Travel Industry Management at the University of Hawaii, USA και συν-ιδρυτής της Πρωτοβουλίας για το μέλλον της Τουριστικής Εκπαίδευσης (TEFI). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην τουριστική εκπαίδευση, την τεχνολογία πληροφοριών τουρισμού, τον βιώσιμο τουρισμό και την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον τομέα του τουρισμού. www.tim.hawaii.edu/faculty_bios/pauline_sheldon.aspx

Μαριάννα Σιγάλα: είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαχείρισης Υπηρεσιών στον Τουρισμό στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος, Ελλάδα. Έχει υπηρετήσει στο εκτελεστικό συμβούλιο των Διεθνών ενώσεων ICHRIE, EuroCHRIE, IFITT και HΕAIS. Ειδικεύεται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στον τουρισμό / φιλοξενία και το έργο της έχει δημοσιευθεί σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
www.ba.aegean.gr/m.sigala

Θεόδωρος Σταυρινούδης: είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Διοίκηση Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Διοίκηση Τουρισμού, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τουρισμό και την Στρατηγική Διοίκηση Τουρισμού. aegean.academia.edu/DrTheodorosStavrinoudis

Πάρις Τσάρτας: είναι Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος, Ελλάδα. Υπηρέτησε ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2010 έως και το 2014 και Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων τις περιόδους 2001-2003 και 2007-2009.
www.ba.aegean.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=924&Itemid=61

 

Ημέρα

0930-

1100

1100-

1130

1130-

1300

1300-

1430

1430-

1600

1600-

1630

1630-

1800

1

Εισαγωγή & Ο τουρισμός στην περιοχή της Μεσογείου – Τα μεγάλα ζητήματα

Όλοι οι διδάσκοντες με την καθοδήγηση του LarryDwyer

Καφές

Τι συμβαίνει στις αγορές;

 

 

 

Καθοδήγηση από τους AlastairMorrison& GeoffCrouch

Γεύμα

Οι αγορές και το διαδίκτυο

 

 

 

Καθοδήγηση από τους Δημήτρη Μπούχαλη & Μαριάννα  Σιγάλα

Καφές

Συζήτηση:

Οι αγορές για τους Μεσογειακούς προορισμούς

 

Καθοδήγηση από τους Πάρι Τσάρτα & PaulineSheldon

2

Οι ανθρώπινοι πόροι και ο ρόλος της εκπαίδευσης

 

 

Καθοδήγηση από τους PaulineSheldon& DavidAirey

 

Εκτιμώντας την οικονομική επιτυχία στον τουρισμό

 

 

Καθοδήγηση από τους LarryDwyer& DavidAirey

 

Αναπτύσσοντας τον προορισμό

 

 

 

Καθοδήγηση από τους AlisonGill& TomBaum

 

Συζήτηση:

Ο μεταβαλλόμενος προορισμός

 

Καθοδήγηση από τους DavidAirey& AlistairMorrison

3

Χρησιμοποιώντας τους ανθρώπινους πόρους αποτελεσματικά

 

 

Καθοδήγηση από τους TomBaum& Θεόδωρο Σταυρινούδη

 

Δημιουργώντας έναν ανταγωνιστικό προορισμό

 

 

Καθοδήγηση από τους GeoffCrouch& Δημήτριο Μπούχαλη

 

Ανταγωνιστικότητα στους Μεσογειακούς προορισμούς

 

Καθοδήγηση από τους Ανδρέα Παπαθεοδώρου & LarryDwyer

 

Συζήτηση:

Ανταγωνιστικότητα για τη Μεσόγειο

 

Καθοδήγηση από τους Γιώργο Δρακόπουλο & Χάρη Λουκαρά

4

 

 

Επίσκεψη Πεδίου στη Ρόδο

 

 

 

Κόστος Συμμετοχής: 400 ευρώ ανά άτομο. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος
παρακαλώ συμπληρώστε και υποβάλετε την σχετική φόρμα που είναι διαθέσιμη
στο: matour2015

Για να δείτε τη δημοσίευση: www.traveldailynews.com