Η σημασία του Τουρισμού για την ελληνική οικονομία / κοινωνία & προτάσεις πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη

Το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκπόνησε μελέτη πάνω σε τέσσερις άξονες:

ανάλυση των επιπτώσεων της ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού,
εξέταση πεδίων όπου απαιτούνται αλλαγές προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού προϊόντος
εστίαση στους τρόπους επίτευξης των αναγκαίων αλλαγών
Χρηματοδότηση από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ (50000 €)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Πάρις Τσάρτας

Related items