Ανάπτυξη Ειδικών και Ενναλακτικών Μορφών Τουρισμού

Ανάπτυξη Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα (Δέσμη 10 μελετών ανάμεσά τους και για τον Συνεδριακό Τουρισμό) 

Χρηματοδότηση από τον ΕΟΤ (15000 €)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Πάρις Τσάρτας

 

Related items