Παρατηρητήριο Τουρισμού Ν.Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου είναι το πρώτο ελληνικό ΑΕΙ που από το τέλος της δεκαετίας του 80 δημιούργησε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση, Πολιτική και Σχεδιασμό του Τουρισμού", με στόχο να καλύψει το αντίστοιχο κενό που υπήρχε μέχρι τότε στη διδασκαλία και στην έρευνα του σημαντικότερου κλάδου της ελληνικής οικονομίας.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, αναπτύχθηκε σημαντική έρευνα στο γνωστικό αυτό αντικείμενο, ενώ δημιουργήθηκε και μια νέα γενιά επιστημόνων με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Το 2013 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού αναγνωρίζοντας την επιστημονική εγκυρότητα του Ιδρύματος, του ανέθεσε την επιστημονική ευθύνη της λειτουργίας του πρώτου Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού στην Ευρώπη για τα νησιά του Αιγαίου. Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η δημιουργία ενός εργαλείου που θα επιτρέπει στους εμπλεκόμενους φορείς να σχεδιάζουν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής τους με βάση δεδομένα και ανάλυση για να τεκμηριώνουν τις αποφάσεις τους.

Πηγή: tourismobservatory.ba.aegean.gr

Related items