Κατά τη διάρκεια των ετών λειτουργίας του το ΕΤΕΜ έχει ολοκληρώσει ή εποπτεύσει πολλά ερευνητικά έργα και Ευρωπαϊκά προγράμματα (πάνω από 120). Εκτός από τις πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, τα μέλη του ΕΤΕΜ και του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν συμμετάσχει σε έργα τουρισμού που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους φορείς.

Τα παρακάτω είναι μια επιλογή από τα πιο σημαντικά έργα που είναι σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρώσει το ΕΤΕΜ και έχουν δημοσιευθεί με την μορφή τελικών εκθέσεων, οδηγών, μελετών και εγχειριδίων:

 • 2013: Aegean Sustainable Tourism Observatory in collaboration with the UNWTO
   
 • 2013: Attracting Low Cost Carriers and Developing Successful Negotiating Policies
  for Local Authorities, funded by the Region of Southern Aegean, Greece

   
 • 2012: MARE NOSTRUM - A Heritage Trail along the Phoenician maritime routes and
  historic port-cities of the Mediterranean Sea, funded by the Euromed Heritage IV programme.

   
 • 2011 to date: Distance Learning Seminars in Tourism, funded by tuition fees.
   
 • 2011  to date : Sagittarius: Launching (g)local level heritage entrepreneurship: strategies and tools to unite forces, safeguard the place, mobilize cultural values, deliver the experience, funded by South East Europe Transnational Collaboration Programme.
   
 • 2011: Developing Special Interest Tourism in Greece. (ETEM – CSF S.A.)
   
 • 2011: Proposals for the re-organisation of the structure and the operation of Greek National Tourism Organisation. (ETEM-GNTO)
   
 • 2010: Dealing with local environmental problems- Tourism and Environment (ETEM-WWF Hellas)
   
 • 2009: Defining Tourism Carrying Capacity of the island of Kos –Greece
   
 • 2009: Development of Ecotourism in combination with other Special Interest tourism forms in the areas of Ypati and Kaiafas, Greece (ETEM- ETA S.A.)
   
 • 2008: Developing the Mediterranean Standard for Sustainable Tourism- MESST (INTERREG IIIB ARCHIMED Programme), regarding the region of South Aegean- Greece. (ETEM- Greece and Cyprus NTOs, and 4 other European partners)
   
 • 2008: Rural Tourism Guide for local authorities (municipalities etc.) in Greece. [ETEM - Institute Of Local Government (ITA)]
   
 • 2007: Allways Tourism Programme- EQUAL. (ETEM- HATTA)
   
 • 2007: Promoting Sustainable Tourism (MEDOCC – INTERREG III B) (ETEM- GREVENA Development Company)
   
 • 2007: Innovation for Sustainable Tourism and Services in the South Aegean – ISTOS European Programme (ETEM-Professional Chamber of Dodekanese and 4 European partners)
   
 • 2007: TEMPUS Advanced regional cooperation in South-East Europe: Developing postgraduate studies in hospitality and tourism.
   
 • 2007: Creation of digital applications and tools for the development of the sports tourism in Cyprus (ETEM- EKKE)
   
 • 2006: Strengthening International Research on Geographical Indications: from research foundation to consistent policy- SINNER GI
   
 • 2006: HERMES - Harnessing Employment, Regional Mobility and Entrepreneurship in Southeastern Europe, funded by the EU DG Enlargement programme.
   
 • 2006: PYTHAGORAS - Reinforcement of research teams in Universities
   
 • 2004: DEMOS - Democratic Participation in Urban Governance
   
 • 2003: LEONARDO DA VINCI - Developing leading and administrative qualifications of owners and executives of small and intermediate enterprises.
   
 • 2003: European Collaborative Research Project Learning Destinations (ETEM- VARIOUS PARTNERS ALONG EU)
   
 • 2002: Environmental practices in tourism hotspots: barriers of adoption and policy implications. (ETEM- CORNELL UNIVERSITY)
   
 • 2001: EMPOST-NET: Emerging Paradigm of Sustainable Tourism – A network perspective. ETEM- International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), Lund University
   
 • 2001: Cultural Tourism Research Project (ETEM- ATLAS)
   
 • 1999: TEMPUS – PHARE
   
 • 1999: The diffusion and application of multimedia in the tourism and hospitality industries; its implications for employment- ADAPT E.U. Programme